Pomoc frankowiczom – reprezentacja kancelarii w sprawach umów kredytowych

Krakowska Kancelaria Czarniak Baszczyn jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi kredyty we frankachszwajcarskich bądź polisolokaty. Zakres usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest bardzo szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Dodatkowo są to też postępowania o zmniejszenia salda zadłużenia, unieważnienie umów bądź zwrot gotówki.

Kredyt we frankach – jaką wybrać kancelarię prawną?

Warto postawić przede wszystkim na kancelarię, która już prowadziła sprawy właścicieli kredytów we frankach szwajcarskich. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma doświadczenie w pomocy frankowiczom i prowadziła spory z bankami, m.in. z mBank, Raiffeisen Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Bank Millennium. Kancelaria ta dysponuje ponad 4-letnią praktyką w pomocy prawnej frankowiczom.
Co jest najważniejsze w trakcie wyboru kancelarii specjalizującej się w kredytach frankowych? Ważne, by pierwszym krokiem – przed przystąpieniem do jakichkolwiek dalszych działań – była staranna analiza umowy kredytowej. Oprócz umowy przejrzenia wymagają również inne dokumenty – aneksy i regulamin. Na każdym etapie takiego postępowania kancelaria winna służyć rzeczowym wsparciem i wiedzą, jak również pomocą w sporządzaniu rozmaitego typu dokumentów: pozwu, reklamacji, zawezwania do próby ugodowej i innych.

Kredyty frankowe – pozew przeciwko bankowi

Właściwie przeprowadzone postępowanie sądowe może w rezultacie doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu we frankach. Każda osoba, która posiada kredyt we frankach i chce go np. przewalutować, powinna poszukać profesjonalnej pomocy w opracowaniu pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn występuje do sądu o uznanie za nieobowiązujące klauzul umownych przewidujących dowolne przeliczanie kredytu we frankach, dochodzi zwrotu nadpłaconych rat, a nawet – w szczególnych przypadkach – doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej.