Czym jest faktoring?

Faktoring jest zaliczany do najpopularniejszych aktualnie usług bankowych. Jest adresowany zwłaszcza do przedsiębiorstw, które stosują odroczone terminy płatności i boją się stracić płynność finansową. Faktoring umożliwia zdyscyplinowanie kontrahentów do bezzwłocznego spłacenia zobowiązań. Poza tym jest to także idealne wyjście dla firm poszukujących kolejnych form pokrycia wydatków związanych z inwestycjami. Na czym jednak polega faktoring? Dlaczego okazuje się tak efektywny? O czym powinny wiedzieć przedsiębiorstwa, które zdecydują się na tę metodę finansowania? Jak ustrzec się ewentualnych trudności związanych z faktoringiem?

Faktoring dla firm – co nam daje?

Faktoring zazwyczaj utożsamiany jest w szczególności z cesją należności firmy przez bank. W istocie jest on połączeniem rozmaitych typów usług, a cesja należności jest tylko jego częścią. Polega on na wykupieniu należności udokumentowanych fakturą VAT – faktor (zwykle bank) wykupuje zobowiązania od faktoranta, czyli spółki. Oprócz tego potwierdza, że ma zapewnić mu także inne usługi, takie jak pomoc w windykacji nieprzeterminowanych zobowiązań, prowadzenie rachunków czy doradztwo finansowe. Na charakter umów dotyczących faktoringu w naszym kraju rzutują postanowienia kodeksu cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Faktoring dla firm – jak znaleźć ofertę?

Propozycje poszczególnych banków świadczących faktoring bywają czasem bardzo zróżnicowane. Chcąc ustrzec się pomyłek, których skutkiem mogą okazać się poważne problemy, powinniśmy dobrze przeanalizować wszystkie z nich. Potrzebne okażą się wtedy specjalne kwalifikacje, których nierzadko po prostu nie posiadamy. Dlatego znalezienie faktoringu dobrze skonsultować z doradcą finansowym, bo ten powie nam, w jaki sposób znaleźć bank, jaki zagwarantuje nam najkorzystniejsze warunki. Poszukiwania z doradcą to co prawda dodatkowy wydatek, jednak może okazać się, iż w ten sposób unikniemy strat.