Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Automatyczna windykacja należności - poszerz swoje wiadomości!

Może być wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego wszczyna się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i co miesiąc wysyła taką samą ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w ustalonym czasie bezsprzecznie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, określając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wspomniane powyżej kroki nie przyniosą spodziewanego efektu, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach przynosi też ogromną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]