Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Wejdź na https://tinyurl.com/ybv2maz8, aby odnaleźć informacje o notach księgowych 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]