Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Jeżeli chcesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała, wejdź na http://tinyurl.com/yadw6ev5.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]