Doradztwo personalne – czy firmy go potrzebują?

Doradztwo personalne Kraków - na tej stronie znajdziesz więcej informacji o pełnej ofercie.

Część działań prowadzonych przez dział Human Resources może wyjść poza możliwości danej firmy. Kłopot okazuje się szczególnie istotny, kiedy określony projekt zakłada wiele zmiennych, a zarazem dotyczy zagadnienia dotychczas obcego pracownikom. Istotny dla skuteczności poprowadzenia całego procesu jest poziom zaawansowania projektu i, rzecz jasna, wiedza konieczna do jego wykonania. Dlatego w wielu sytuacjach potrzebna okaże się pomoc zewnętrznych specjalistów, którzy, zależnie od projektu, mogą zapewnić doradztwo na poszczególnych etapach projektu lub wziąć na siebie kierowanie całością. Kiedy przedsiębiorstwa winny skorzystać z usług doradztwa personalnego?

Doradztwo personalne – kierowanie wybranymi etapami bądź całym projektem

Na wsparcie proponowane w ramach doradztwa HR, podmioty decydują się w najrozmaitszych okolicznościach. Jednym z najistotniejszych aspektów tego rodzaju współpracy jest analiza poziomu satysfakcji pracowników. Aby jej podsumowanie okazało się miarodajnei wartościowe przy przygotowaniu strategii, potrzebne jest użycie stosownych procedur gromadzenia informacji i ich poprawna analiza. Ponadto przedsiębiorstwa częstokroć zwracają się do konsultanta HR w celu zrealizowania wszelkiego typu audytów – najczęściej odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak już napomknęliśmy, rola doradcy HR w całym procesie może być wieloraka. Czasami ma on funkcję project managera, zarządzającego całym procesem od podstaw, kiedy indziej zaś jest tylko konsultantem merytorycznym, gwarantującym kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych problemów.

Doradztwo personalne – jak zatrudnić właściwego specjalistę?

Skuteczność działań zapoczątkowanych we współpracy z doradcą HR zależy przede wszystkim od tego, jakimi kompetencjami wykazuje się wybrany przez firmę ekspert. Przy wyborze konsultanta HR powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego doświadczenie. Warto przeanalizować to, dla jakich przedsiębiorstw przedtem pracował i, co najistotniejsze, jakie projekty tam realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]