Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Co warto wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]