Implanty, mosty, protezy – czym zastąpić utracone zęby?

Podane poniżej sposoby uzupełnienia utraconych zębów są jedynie zarysem wiedzy z zakresu implantologii i protetyki i nie mogą stanowić podstawy do samodzielnego podejmowania decyzji przez pacjenta, dotyczących wyboru konkretnego sposobu leczenia. Taką decyzję pacjent powinien podjąć po konsultacji z lekarzem stomatologiem, specjalistą z zakresu implantologii, chirurgii bądź protetyki.

Lekarz proponując konkretne metody leczenia bierze oczywiście pod uwagę oczekiwania i możliwości finansowe pacjenta. Mnogość rozwiązań oferowanych przez implantologię i protetykę pozwala uzupełnić praktycznie każdy ubytek.

Pojedynczy ubytek – implant czy most na zdrowych zębach?

Niezależnie od wybranej metody, każdy ubytek zęba powinien zostać uzupełniony. Zaniechanie prowadzi do: zaniku kostnego, rozchwiania i zmiany położenia sąsiednich zębów, zmian w obrębie stawów, zaburzenia prawidłowego zwarcia i pogorszenia estetyki.

Most

Najprostsze rozwiązanie (przy założeniu że ubytek otoczony jest zdrowymi zębami) to umieszczenie na nich mostu. Most taki to osadzone na zdrowych zębach dwie korony filarowe po obu stronach ubytku i korona przęsłowa pomiędzy nimi w miejscu utraconego zęba.

Zalety: rozwiązanie jest tanie, szybkie w realizacji i praktycznie bez przeciwwskazań.

Wady: zanik kostny w miejscu ubytku, konieczność wymiany mostu (osobniczo zmienny czas), osłabienie zębów filarowych i gorsze warunki higieniczne w jamie ustnej.

Implant

Znacznie lepsze rozwiązanie to wszczepienie implantu zastępującego korzeń zęba i odtworzenie widocznej części zęba za pomocą korony.

Zalety: trwałe, dożywotnie rozwiązanie o wysokiej estetyce, zapobiegające zanikowi kostnemu, pełne odtworzenie funkcji zęba i prawidłowego zwarcia.

Wady: wyższa cena, u nielicznej grupy pacjentów występują przeciwwskazania do implantacji.

Odbudowa kilku ubytków – implanty czy most na implantach lub zdrowych zębach?

Optymalne rozwiązanie to w przeważającej części przypadków uzupełnienie ubytków implantami zębowymi. Zalety i wady tego rozwiązania są takie same, jak w przypadku odbudowy pojedynczego ubytku.

Kolejne rozwiązanie to osadzenie mostu (uzupełniającego wszystkie ubytki) na implantach.

Zalety: bardzo pewne filary mostu, znacznie wydłużony czas do wymiany mostu.

Wady: zanik kostny w miejscu ubytków, gorsze warunki higieny w jamie ustnej, konieczność wymiany mostu (osobniczo zmienny czas).

Trzecie rozwiązanie to osadzenie mostu wielopunktowego na własnych zębach.

Zalety: niższa cena od poprzednich rozwiązań, szybsze wykonanie docelowej pracy protetycznej.

Wady: zanik kostny w miejscu ubytków, osłabienie zębów filarowych, konieczność wymiany pracy protetycznej (osobniczo zmienny czas), gorsze warunki higieny jamy ustnej.

Rekonstrukcja bezzębia

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia funkcjonalnego, biomechanicznego i estetycznego jest praca stała w oparciu o implanty. W drugiej kolejności praca ruchoma, również oparta na implantach. Najmniej korzystne rozwiązanie to całkowita proteza bez implantów.

Praca stała (implanty + mosty) to 6 implantów w szczęce, 4 w żuchwie i łączące je mosty. Praca najbardziej estetyczna, dająca w porównaniu do pozostałych rozwiązań lepsze odczuwanie smaku i temperatury, bardziej komfortowa, z lepszą funkcją mowy i żucia, z mniejszym zanikiem kostnym.

Praca ruchoma (implanty + ruchome uzupełnienie) to 2-4 implanty w szczęce i 2-4 implanty w żuchwie. Rozwiązanie to ma niższą cenę od poprzedniego, lepsze trzymanie na wyrostku zębowym od protezy całkowitej.

Całkowita proteza (bez implantów) – najniższa cena, ale parametry funkcjonalne i estetyczne gorsze od pozostałych propozycji.

Wybór konkretnej metody leczenia to wspólna decyzja pacjenta i lekarza.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/implanty-mosty-protezy-czym-zastapic-utracone-zeby/