Rodzaje kontenerów na odpady

Jeśli potrzebujesz kontenerów na odpady, koniecznie wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]