Zdrowa żywność ekologiczna – przetwory zgodne z naturą

Znajdź żywność ekologiczną.

Od szybkiego rozwoju branży spożywczej, który zaczął się na początku XX wieku, wyroby konsumowane przez nas każdego dnia zaczęto standardowo wypełniać licznymi związkami przedłużającymi ich zdatność do spożycia. Ale wraz z dojrzewającą wiedzą odbiorców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć działanie na ich samopoczucie, w ostatnim czasie coraz częściej poszukują oni wyrobów wyprodukowanych z ekologicznej żywności.

Żywność ekologiczna – znikoma zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów

Żeby dany produkt trafiający na półki sklepowe w Polsce mógł nazywać się „ekologicznym”, musi spełnić kilka przesłanek. Żywność eko i artykuły z niej wykonane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty nadawane przez autoryzowane do tego laboratoria. Nadrzędną jednakże właściwością spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, iż użyte do ich przygotowania owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem wszystkich obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie używali chemicznych nawozów ani środków zabezpieczenia roślin, które mogłyby mieć negatywny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe czy wywołują zakwaszenie gleby, a opryski pół syntetycznymi pestycydami często powodują np. śmierć pożytecznych owadów. Tymczasem ekologiczna uprawa sprawia, że owoce i warzywa mają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych niepożądanych związków przeniknie do ciała ich konsumentów.

Kupujesz ekologiczną żywność? Czytaj dokładnie informacje na etykiecie

Przetwory ekologiczne podlegają nieustannemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym też w czasie magazynowania oraz transportu. Co istotne, jeżeli przetwór spełnia wymogi, jego wytwórca oprócz typowych informacji między innymi o temperaturze składowania, wartościach odżywczych, wadze netto, kraju pochodzenia ingredientów oraz terminie trwałości, musi również obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej niniejszy produkt oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest liść ułożony z białych gwiazd na zielonym tle. Szukając żywności ekologicznej powinno się więc czytać uważnie etykiety produktów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie informację o przyznanych certyfikatach.

Nasz adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]